مبدل های التراسونیک بندلین آلمان

مبدل های التراسونیک ساخت کمپانی بندلین آلمان

• ساخته شده از استینلس استیل به ضخامت دو میلیمتر AISI 316 TIG welded

• فرکانس التراسونیک 40Khz یا KHz 25

• Drip – proof HF cable

 

مبدل صفحه ای التراسونیک

 

Flat transducers plates

مبدل صفحه ای التراسونیک

Immersible transducers

CONVEXON®
Immersible transducer TC
patent DE 100 13 120

مبدل محدب التراسونیک

سطح محدب تابشی

• ایجاد موج فراصوت ثابت

• تاثیر شستشوی همگن

• خوردگی سطحی بسیار کم

• طول عمر زیاد

• از جنس استینلس استیل با ضخامت 2mm

• فرکانس التراسونیک 40KHz

CONCAVON®
Immersible transduce
patent DE 100 13 120r TN

مبدل مقعر التراسونیک

• سطح تابش مقعر

• بخش امواج فراصوت متحدالشکل

• ساخته شده از جنس فولاد ضد زنگ با ضخامت 2mm

• فرکانس التراسونیک 40 KHz

• تخصصاً جهت شستشوی قطعات فیبری و دراز

•به طور خاص مورد استفاده جهت شستشوی سیم ها

PDF DOWNLOAD